dnes je 23.7.2024

Tlačivá a formuláre

Daňové tlačivá


Daň vyberaná zrážkou

 • Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) - Dôchodcovia
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) - Študenti
 • Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)
 • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
 • Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia § 43 ods. 17 písm. b (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2020)
 • Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení § 43 ods. 18 (vzor sa použije od 1.1.2018)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023, 2024)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 13 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15 (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2020)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 15 (vzor sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré končí 31.12.2017)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 17 písm. a (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021)

 

Daň z motorových vozidiel

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2020 (platné do 30.11.2020)
 • Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 (vzor platný od 1.1.2020)

 

Daň z poistenia

 • Daňové priznanie k dani z poistenia (platné od 1.1.2019)
 • Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia (platné od 1.1.2019)

 

Daň z príjmov fyzickej osoby

 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)
 • Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022)
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí podľa § 52zzi ods. 10 (vzor platný od 1.1.2021)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 52zzi ods. 11 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2021)
 • Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 52zzi ods. 9 (vzor platný od 1.1.2021)
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021, 2022, 2023
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021)

              

     1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018, 2019 (platné od 1.1.2019)

 

     2.  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)

 

Daň z príjmov právnickej osoby

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022, 2023 (platné od 1.1.2023)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021)
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)
 • Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 (platné od 1.1.2022)
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí podľa § 52zzi ods. 10 (vzor platný od 1.1.2021)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2018)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 49a ods. 6 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 52zzi ods. 11 o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vzor platný od 1.1.2021)
 • Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 4 (vzor platný od 1.1.2023)
 • Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 52zzi ods. 9 (vzor platný od 1.1.2021)
 • Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane podľa § 51g ods. 2 (vzor platný od 1.1.2021)

 

Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane

 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2024
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2024)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019, 2020 (platné od 1.1.2020)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne prímov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 (platné od 1.1.2019)

 

Podanie pre FS - Správa daní

 • Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

 

Vyplácajúci zástupca

 • Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou

 

Zabezpečenie dane

 • Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023)
 • Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane § 44 ods. 3 (vzor platný pre rok 2020)

 

Daň z pridanej hodnoty

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2018)
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2023  (platný od 1.7.2023)
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2021, 2022, 2023 (platný od 1.1.2021)
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019, 2020 (platný od 1.1.2017)
 • Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy (platné od 1.1.2016)
 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2020)
 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2010)
 • Vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa § 59 a § 60 zákona o DPH
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona o DPH
 • Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách
 • Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1.1.2020)

 

Registrácia 

 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 (vzor platný od 1.1.2021)
 • Oznámenie o udelení, odvolaní alebo vypovedaní plnej moci zahraničnej osoby na zastupovanie daňovým zástupcom podľa § 69aa zákona o DPH
 • Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa § 69aa zákona o DPH
 • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021)
 • Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.1.2020)
 • Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 2023)
 • Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií
 • Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií
 • Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň (platná od 1.7.2022)

 

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... 
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) 
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... 
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

Správa spotrebných daní

 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny (platné od 1.1.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.1.2024)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.3.2023)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu (platné od 1.4.2012)
 • Oznámenie o výrobe destilátu podľa § 49a ods. 4 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja (platné od 1.1.2018)
 • Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja (platné od 1.7.2021)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (platné od 1.4.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (platné od 1.5.2017)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (platné od 1.1.2016)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia (platné od 1.1.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani z vína a medziproduktu (platné od 1.4.2012)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2020)
 • Daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu (platné od 1.1.2012)

 

Priznanie k miestnym daniam (k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje)

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – II. oddiel – daň z pozemkov (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – III. oddiel – stavba na jeden účel (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – III. oddiel – stavba na viac účelov (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – IV. oddiel – byt a nebytový priestor (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – V. oddiel – pes (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – VI. oddiel – predajné automaty (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie – VII. oddiel – nevýherné hracie prístroje (platné od 1.9.2023)
 • Priznanie - príloha k priznaniu – úľavy (platné od 1.9.2023)
 • Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam (platné od 1. 9. 2023)
 • Priznanie k miestnym daniam - komplet (platné od 1.1.2015)
 • Priznanie - II. oddiel - daň z pozemkov
 • Priznanie - III. oddiel - stavba na jeden účel
 • Priznanie - III. oddiel - stavba na viac účelov
 • Priznanie - IV. oddiel - byt a nebytový priestor
 • Priznanie - V. oddiel - pes
 • Priznanie - VI. oddiel - predajné automaty
 • Priznanie - VII. oddiel - nevýherné hracie prístroje
 • Priznanie - príloha k priznaniu - úľavy
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
    Účtovné tlačivá

 

Účtovná závierka

 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022)
 • Účtovná závierka v JÚ
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
 • Účtovná závierka podnikateľov v PÚ
 • Súvaha priebežnej účtovnej závierky
 • Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022)
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022)
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
  ERP
 • Informácia k postupu pri registrácii a vyplnení žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice
 • Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice
 • Virtuálna registračná pokladnica - používateľská príručka

 

Mzdové tlačivá

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu
 • Záznam o registrovanom pracovnom úraze
 • Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list)
 • Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh (vzor)
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie 

  k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania
 • Pracovná zmluva
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácií zákazky
 • Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok 2017
 • Stanovanie celkovej ceny práce

 

Vzory platobných rozkazov:

 • Platobný rozkaz jeden žalovaný
 • Platobný rozkaz viac žalovaných
 • Zmenkový platobný rozkaz jeden žalovaný
 • Zmenkový platobný rozkaz viac žalovaných

 

Mzdové tlačivá iné:

 • Výzva na vyplatenie mzdy
 • Predžalobná výzva
 • Trestné oznámenie
 • Okamžité skončenie
  Colné tlačivá
 • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušenia 
 • Žiadosť o povolenie použiť iný osobitný colný režim než tranzit 
 • Žiadosť o pridelenie čísla EORI 
 • Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín 
 • Žiadosť o povolenie použiť colný režim s hospodárskym dopadom
 • Žiadosť o povolenie použiť zjednodušené postupy
 • Žiadosť o vrátenie/odpustenie cla
 • Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colný priestor

 

Ochrana práv duševného vlastníctva

 • Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu
 • Žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu
 • Žiadosť o prijatie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 
 • Žiadosť o predĺženie lehoty na uplatňovanie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013

 

Ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti

 • Ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti
Živnostenské podnikanie - žiadosti
 • Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
 • Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania
 • POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ
 • VIAZANÉ ŽIVNOSTI
 • Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
 • Ohlásenievoľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti FO
 • Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti PO
 • Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky
 • Oznámenie o ukončení podnikania
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia  s neskorším dňom začatia živnosti
 • Žiadosť o Apostille doložku
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – neverejný výpis
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri
 • ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU O TOM, ŽE POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA NIE JE OBMEDZENÉ ALEBO ZAKÁZANÉ
 • Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie
 • Žiadosť o uznanie odbornej praxe
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis
 • Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis
 • Žiadosť o tom, že poskyt. služieb nie je obmedzené alebo zakázané
 • Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona NR SR č. 52004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 57 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť o priznanie postavenia chráneného pracoviska podľa § 55 zákona č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím o absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku, vrátane prípravy podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov
 • Náležitosti podnikateľského zámeru určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa § 49 ods. 3 a 7, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Prihláška uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania, ktorú môže zabezpečiť úrad
  Odvody SZČO
 • Výkaz poistného a príspevkov
 • Výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Oznámenie o dodatočnom zaplatení posistného na dôchodkové poistenie
 • Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále
 • Čestné vyhlásenie SZČO
 • Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny
 • Čestné vyhlásenie o bydlisku
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004.
 • Oznámenie údajov na účely zasielania nemocenských dávok do zahraničia
 • Predĺženie doby vyslania SZČO podľa nariadenia č. 1408/71
 • Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti, na účet manžela alebo o vykonanie zmeny čísla účtu
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť člena letovej posádky alebo palubného sprievodu v zmysle článku 11 (5) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť na palube plavidla na mori v zmysle článku 11 (4) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ v zmysle článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Poučenie na vyplnenie registračného listu FO
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Žiadosť na určenie uplatniteľnej legislatívy
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
  Elektronické schránky
 • Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby – podnikateľa (podľa § 14 ods. 3 písm. a) až c)
 • Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby - podnikateľa (podľa § 14 ods. 3 písm. d)
 • Žiadosť o deaktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby - podnikateľa
 • Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)
 • Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)
 • Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie
 • Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO)
  Iné vzory tlačív
 • Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom novej spoločnosti do OR
 • Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom zmeny v OR
 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Evidenčný list úložiska kovovej ortuti
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
 • Hlásenie o objeme výroby, vývozu, dovozu a reexportu
 • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a reciklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov
 • Identifikačný list nebezpečného odpadu
 • Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
 • Sprievodný list nebezpečných odpadov
 • Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
 • Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa - jednoduchšia verzia
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa - rozšírená verzia
  Zdravotné poistenie
 • Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní realizácii zákazky
 • Príloha č.1 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok
 • Príloha č. 2 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok
 • Povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na rok
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 2015
 • Oznámenie poistenca/platiteľa poistného
 • Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného
 • Prihláška poistenca do VŠZP
 • Prihláška poistenca Dôvera
 • Prihláška poistenca Union
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností
 • Žiadosť o uzavretie splátkového kalendára a čestné vyhlásenie
  Sociálne poistenie
 • Evidenčný list - Vyplnený vzor formulára
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
 • Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
 • Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2014
 • Prenosný dokument A1
 • formulaire E101 Suisse.pdf
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 pre štátneho zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o uvoľnenie výplaty vdoveckého dôchodku
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
 • Čestné vyhlásenie FO, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie
 • Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
 • Prihlásenie/odhlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia faxom alebo elektronickou poštou
 • Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne
 • Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie
  Cestovné náhrady
 • Dohoda o použití motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
 • Dohoda o použití motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste
 • Kniha jázd
 • Vzor cestovného príkazu na zahraničnú pracovnú cestu s vyúčtovaním
 • Vzor dohody o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste s náhradami
 • Vzor dohody o používaní služobného vozidla na súkromne účely
 • Vzor vyslania zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta
  Neziskový sektor

 

Neinvestičný fond

 • Návrh na zápis neinvestičného fondu do registra
 • Návrh na zápis zmeny v registri neinvestičných fondov
 • Výpis z registra neinvestičných fondov
 • Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu
 • Čestné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi
 • Štatút neinvestičného fondu

 

Neziskové organizácie

 • Návrh na zápis neziskovej organizácie do registra
 • Návrh na zápis zmeny v registri neziskových organizácií
 • Výpis z registra NO – žiadosť
 • Zakladacia listina neziskovej organizácie
 • Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
 • Čestné vyhlásenie zakladateľov o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie
 • Návrh na výmaz z registra

 

Občianske združenia

 • Návrh na registráciu
 • Oznámenie o zmene stanov
 • Návrh na vypracovanie stanov

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • Návrh na zápis do registra SVBaNP
 • Návrh na zápis zmeny do registra SVBaNP
 • Žiadosť o výpis z registra SVBaNP
 • Návrh na výmaz z registra SVBaNP
 • Vzor zmluvy o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

Záujmové združenia obcí

 • Zmluva o založení združenia obcí
 • Stanovy združenia obcí

 

Záujmové združenie právnických osôb

 • Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
 • Stanovy záujmového združenia právnických osôb

 

Politické strany

 • Návrh na registráciu politickej strany

 

Verejné zbierky

 • Zápis do registra verejných zbierok - návrh
  Verejný sektor

 

Zápis do registra partnerov verejného sektora

 • Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (právnická osoba)
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (právnická osoba)
 • Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod
 • Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora (fyzická osoba)
 • Návrh na výmaz zapísanej právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu
  Školstvo

 

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

 

Vzory pedagogickej dokumentácie

 • 030 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
 • 027 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
 • 341 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
 • 026 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
 • 015 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
 • 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka - internát
 • 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
 • 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
 • 056 Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru
 • 035 Protokol o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
 • 201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
 • 204 Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
 • 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 349sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 350sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 350sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

 

Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory

 • 428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
 • 502 Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
 • 377 Pozvánka na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky
 • 371 Pozvánka na ústnu časť štátnej jazykovej skúšky
 • 372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
 • 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
 • 401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 401sk+mad Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 442 Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie
 • 442sk+mad Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie
 • 446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 446sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 447sk + mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
 • 415 Rozvrh hodín pre základnú umeleckú školu
 • 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
 • 404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
 • 373 Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
 • 374 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole celkové hodnotenie
 • 375 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole písomná časť
 • 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare
 • 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
 • 067 Prehľad prázdninovej činnosti
 • 259 Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 259sk+rsn Evidencia dochádzky detí materskej školy
 • 396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
 • 396sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
 • 397 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
 • 397sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
 • 427 Učebný list žiaka

 

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa transferového oceňovania.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.

 

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zaraďovanie hnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 0 až 4

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 29.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie nehnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 4 až 6

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,28 PLN (-0)
1 EUR25,23 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné