dnes je 23.7.2024

Input:

Reklamné služby z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

25.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.1 Reklamné služby z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Reklamou sa podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame (ďalej len „zákon o reklame”) rozumie predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Produktom sa podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame rozumie tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním.

Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame obsahuje tiež vymedzenie, čo nie je možné považovať za reklamu.

Reklamou nie je:

  1. označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby