dnes je 3.12.2023

Cestovné náhradyGarancia

14.6.2023, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady - právna úpravaArchív

14.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady v roku 2017Archív

24.5.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady - právne predpisyArchív

1.8.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady - právna úpravaArchív

23.7.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Nárok na cestovné náhrady konateľaGarancia

27.10.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

11.9.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Cestovné náhrady zamestnanca z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Archív

30.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Paušalizácia cestovných náhradArchív

26.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Poskytovanie cestovných náhradArchív

15.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Účtovanie cestovných náhrad v JÚArchív

29.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Všeobecná charakteristika cestovných náhradArchív

26.7.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad podnikateľaArchív

29.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad zamestnancov podnikateľaArchív

30.7.2018, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Postup účtovania cestovných náhrad v jednoduchom účtovníctveArchív

29.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Suma cestovných náhrad sa zvýši od 1. septembra 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.7.2019Archív

16.7.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Informácia o sumách stravného podľa zákona o cestovných náhradách platných v roku 2022Archív

22.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmovArchív

22.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste a vplyv na daňové výdavky od 1.7.2019Archív

11.7.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Tuzemská pracovná cestaGarancia

19.10.2023, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Stravné zamestnancov ako daňový náklad v roku 2017Archív

25.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Daňová uznateľnosť nákladov za stravné, nocľah na faktúre od dodávateľa v roku 2017Archív

21.8.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Stravné pri zahraničnej pracovnej cesteArchív

19.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

29.9.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Vyčíslenie základu dane z celosvetových príjmovArchív

25.10.2018, Ing. Ida Gelatová, Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Stravné pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

18.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

MzdyArchív

26.10.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Účtovanie a zdanenie pracovnej cesty podnikateľaArchív

18.8.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zahraničná pracovná cestaGarancia

15.6.2023, Ing. Iveta Matlovičová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Stravné považované za akceptovateľný daňový výdavok podnikateľa v roku 2022Archív

28.6.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Výdavky na ubytovanie a vreckovéArchív

24.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného a stravovaní zamestnancov od 1. 12. 2016Archív

2.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje výdavky na stravovanie od 1.1.2022Archív

28.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Uplatnenie výdavkov na ubytovanie a stravovanie zamestnancov sesterskej spoločnosti v roku 2018Archív

30.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Poistenie liečebných nákladov v zahraničíArchív

25.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Najčastejšie otázky k dani z motorových vozidielGarancia

31.1.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Mzdy - právna úpravaArchív

18.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Pohonné látky u fyzických osôb v roku 2017Archív

6.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska
Náklady a výdavky z daňového hľadiska