dnes je 6.2.2023

Input:

Zdaňovanie príjmov doktoranda

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.392 Zdaňovanie príjmov doktoranda

Ing. Marta Boráková

Doktorandské štúdium upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o vysokých školách”). Tento zákon upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

Výška mesačného štipendia je určená v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  1. a.) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona v súčasnosti je to 807,50 eur mesačne,
  2. b) po vykonaní