dnes je 17.6.2024

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2023

22.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.3 Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2023

Ing. Ivana Glazelová

Preddavok na daň je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy ešte nie je známa skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.


Príklad:

Oneskorene zaplatený preddavok

Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok preddavok splatný 31. 12. 2022 uhradila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov až 18. 1. 2023. Do ktorého zdaňovacieho obdobia započíta preddavok splatný do 31. 12. 2022, ktorý zaplatila až 18. 1. 2023?

Odpoveď: Oneskorene zaplatený preddavok (splatný 31. 12. 2022) sa