dnes je 17.6.2024

Input:

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2017

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.1.1 Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2017

Ing. Peter Horniaček

Základom dane pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane (ZD) je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH a odpočet daňovej straty. Položky zvyšujúce VH sa v podanom daňovom priznaní (DP) za rok 2017 uvádzajú na riadkoch 110 až 180 a ich súčet na riadku 200. Najčastejšie sa vyskytujúcimi položkami zvyšujúcimi VH sú:

Na riadku 110 – sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy, vrátane rozdielu z transferového oceňovania u závislej osoby podľa § 17 ods. 5 ZDP a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou VH na r. 100, napr.:

  • nepeňažný príjem u prenajímateľa vo výške výdavkov