dnes je 3.12.2023

Input:

Vyradenie zásob tovaru

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8 Vyradenie zásob tovaru

Finančná správa Slovenskej republiky

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,

  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

FAQ


Otázka č. 1 – Predaj zásob tovaru so stratou

Daňovník  obstaral zásoby tovaru za 20 000 eur. Tento tovar sa mu však  podarilo predať  len za 15 000 eur. Je strata z predaja zásob tovaru