dnes je 17.6.2024

Input:

Účtovanie dane z príjmov v podvojnom účtovníctve

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.2 Účtovanie dane z príjmov v podvojnom účtovníctve

Ing. Ivana Glazelová

Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky a súčasťou výsledku hospodárenia po zdanení.

Výsledok hospodárenia po zdanení sa vypočíta ako rozdiel medzi zaúčtovanými výnosmi a všetkými nákladmi, teda aj po odpočítaní dane z príjmov. Daň z príjmov sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov a prevodové účty, pričom sa osobitne účtuje:

  • daň z príjmov splatná za bežné účtovné a zdaňovacie obdobie,

  • daň z príjmov odložená do budúcich účtovných a zdaňovacích období.


Poznámka: Výsledok hospodárenia sa zisťuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom postupy účtovania rozoznávajú:

  • výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie, ktorý sa vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov okrem účtov účtovej skupiny 59, teda účtov 591, 592, 595 a účtov