dnes je 1.12.2021

Input:

Ubytovanie zamestnancov - účtovanie a zdaňovanie nákladov

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.218 Ubytovanie zamestnancov – účtovanie a zdaňovanie nákladov

Ing. Dušan Preisinger

Problematiku ubytovania zamestnancov firmy špecifikuje opatrenie Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z., v ktorom je zadefinovaná tzv. Klasifikácia stavieb, podľa ktorej sú tieto stavby zaradené do kategórie budov, v ktorých sú výdavky vynaložené na ubytovanie zamestnancov považované za daňovo akceptovateľné (ide o kódy (triedy) klasifikácie budov 112 a 113, ktoré podrobne charakterizujú jednotlivé druhy budov určených na bývanie; tiež definuje budovy, ktoré do týchto tried nie sú zahrnuté).

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zamestnávateľ môže do svojich daňovo akceptovateľných výdavkov (nákladov) zahrnúť aj výdavky na ubytovanie pre zamestnancov v budovách, ktoré sú špecifikované v spomínanej klasifikácii budov (kódy 112 a 113).