dnes je 25.9.2022

Input:

Pomôcka k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.291 Pomôcka k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Pomôcku k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).”

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. v znení neskorších predpisov sa podanie urobené elektronickými prostriedkami podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu 20aa). Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného