dnes je 27.5.2022

Input:

Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.205 Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizovaný „Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty.”

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky z dôvodu zmien prijatých zákonom č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a z dôvodu vydania aktualizovaného poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty aktualizovalo Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty.

V aktualizovanom metodickom pokyne sú zohľadnené zmeny zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2021, najmä vypustenie § 6 ZDPH zo zákona o DPH, zmena pojmu „zásielkový predaj” na pojem „predaj tovaru na diaľku”