dnes je 23.7.2024

Input:

Aplikácia záverov rozsudku na spätné lízingy v podmienkach Slovenska

5.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.476 Aplikácia záverov rozsudku na spätné lízingy v podmienkach Slovenska

Ing. Juraj Ďuratný

Aplikácia záverov rozsudku na spätné lízingy v podmienkach Slovenska

Diskusia prebehla dňa 11. 1. 2023 za účasti Ministerstva financií SR, Finančnej správy Slovenskej republiky a Slovenskej komory daňových poradcov. Kľúčovým bodom bolo posúdenie, či pri spätnom lízingu v podmienkach Slovenskej republiky, prechádza právo nakladať s tovarom ako vlastník z nájomcu na lízingovú spoločnosť.

Slovenska komora daňových poradcov poukázala na fakt, že skutkový stavu v podmienkach Slovenskej republiky je odlišný. Lízingová spoločnosť nadobudne právne vlastníctvo k financovaným predmetom, na rozdiel od skutkového stavu v prípade rozsudku Mydibel. Návrh generálnej advokátky vo veci C-401/18 Herst, s.r.o. v bode 35 uvádza, že nadobudnutie vlastníctva môže mať význam ako indícia, pretože