dnes je 20.4.2024

Input:

Zánik práva vyrubiť daň a účinná ľútosť

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.426 Zánik práva vyrubiť daň a účinná ľútosť

JUDr. Ing. Peter Schmidt

S účinnosťou od 1.1.2023 pribudlo v Daňovom poriadku ustanovenie § 157b, ktoré súvisí s problematikou zániku práva vyrubiť daň a s účinnou ľútosťou podľa Trestného zákona.

Vyrubenie dane

Daňový poriadok definuje situácie, kedy dochádza k určeniu daňovej povinnosti konkrétneho daňového subjektu, t.j. kedy dochádza k vyrubeniu dane. Podľa § 68 ods. 4 Daňového poriadku v znení do 31.12.2022 je daň vyrubená

  • - rozhodnutím správcu dane,
  • - podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania alebo
  • - zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie.

Vyrubovať konkrétnu daňovú povinnosť za konkrétne zdaňovacie obdobie však nemožno „do nekonečna”. Existuje prekluzívna lehota, v rámci ktorej je možné vyrubovať daň. Táto prekluzívna lehota sa označuje ako lehota na zánik práva vyrubiť daň.

Zánik