dnes je 17.6.2024

Input:

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

5.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.824 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Ing. Ivana Glazelová

Dňa 17.5.2024 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č.102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 20 a 21, čl. II bodov 2, 3 a 5 až 8, čl. III bodov 1 až 4, čl. IV bodov 1 až 4 a čl. VIII bodov 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42, 44 až 57, 59, 61 a 62, čl. V a čl. VI bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025, čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2025, čl. I §84a ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 5 v bode 58 a bodu 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2025, a okrem čl. I §84a ods. 2 písm. b) a §84b v bode 58, čl. II bodov 1 a 4, čl. III bodu 5, čl. IV