dnes je 17.6.2024

Input:

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veci

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4.2 Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veci

Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), s účinnosťou od 1. 1. 2015 nastali zmeny aj v odpisovaní majetku obstarávaného formou finančného prenájmu. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa od 1. 1. 2015 odpisuje (okrem pozemkov) metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo zrýchleného odpisovania (§ 28) počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z