dnes je 17.6.2024

Input:

Úprava základu dane u kupujúceho

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Úprava základu dane u kupujúceho

Ing. Jozef Pohlod

Na kupujúceho prechádza majetok a všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Prechádzajú práva aj záväzky z existujúcich právnych vzťahov, napr. práva a záväzky z nájomných, poistných i úverových zmlúv. Prevod práv znamená zmenu v osobe veriteľa. Namiesto predávajúceho sa veriteľom stane kupujúci. Na kupujúceho prechádzajú i všetky práva vyplývajúce z priemyselného vlastníctva (patenty, vynálezy, zlepšovacie návrhy, ochranné známky, úžitkové vzory a pod.) alebo iného duševného (najmä autorské práva a práva príbuzné autorskému právu) vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku s výnimkou prípadov, ak by to odporovalo zmluve o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo povahe týchto práv. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza na kupujúceho aj oprávnenie používať