dnes je 25.2.2024

Input:

Technické zhodnotenie majetku a odpisy

24.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.2 Technické zhodnotenie majetku a odpisy

Ing. Monika Minárik

Čo je technickým zhodnotením majetku

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku podľa § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky:

• na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,

• rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie