dnes je 20.4.2024

Input:

Sponzorské u športovca za rok 2022

30.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.389 Sponzorské u športovca za rok 2022

Ing. Marta Boráková

V praxi sa stretávame so situáciami, v ktorých aby športovec mohol vykonávať svoju činnosť, je z pohľadu financovania nevyhnutné, aby mal sponzorov. Tu vzniká otázka, ako sa bude poskytnutie sponzorského sponzorom posudzovať z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

Podľa § 17 ods. 3 písm. k) ZDPdo základu dane sa nezahŕňa príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 v zdaňovacom období, v ktorom ho prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov. Tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane:

  1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na