dnes je 17.6.2024

Input:

Spätné lízingy sa budú k 1. 1. 2024 meniť - Spätne lízingy podľa doterajšej praxe

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.474 Spätné lízingy sa budú k 1. 1. 2024 meniť - Spätne lízingy podľa doterajšej praxe

Ing. Juraj Ďuratný

Spätné lízingy, tak ako ich poznáme, sa budú k 1. 1. 2024 meniť. Zmena sa dotýka DPH posúdenia a súvisí s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-201/18 Mydibel Sa. Rozsudok bol publikovaný ešte v roku 2019.

Spätne lízingy podľa doterajšej praxe

Spätný lízing by sa dal veľmi zjednodušene opísať, ako dve po sebe nasledujúce transakcie, pri ktorých je z pohľadu lízingovej spoločnosti, dodávateľ predmetu financovania totožný s nájomcom. Podľa typu zmluvného vzťahu môže mať spätný lízing podobu spätného finančného lízingu a spätného operatívneho lízingu.

V minulosti sa predpokladalo, že nájomca pri spätnom lízingu, prevádza právo nakladať s tovarom ako vlastník na lízingovú spoločnosť. Kúpnou zmluvou previedol na lízingovú spoločnosť právne