dnes je 19.5.2024

Input:

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a služby

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.38.3.5 Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a služby

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Nevyúčtované dodávky a služby sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ide o dodávky hmotného aj nehmotného majetku a dodávky služieb, ktoré už boli uskutočnené, t. j. účtovnou jednotkou prijaté a účtovná jednotka nemá doklad o ich vyúčtovaní.

Nevyúčtované dodávky a služby sa účtujú v závislosti od toho, či účtovná jednotka pozná výšku záväzku napríklad na základe zmluvy alebo dodacieho listu, či pozná sumu ich ocenenia alebo ich nevie oceniť.

Rezerva na nevyfakturované dodávky a služby nie je v súlade s § 20 ods. 9 s účinnosťou od 1. 1. 2015 daňovou rezervou, teda rezervou zákonnou a nie je uznaná za daňový výdavok.

Nevyúčtované dodávky a služby, pri ktorých účtovná jednotka pozná výšku záväzku, ale sa nedajú účtovať ako obvyklé záväzky (účtovná jednotka