dnes je 23.7.2024

Input:

Otázky a odpovede Finančná správa

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.855 Otázky a odpovede Finančná správa

Ing. Ivana Glazelová


Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke najčastejšie otázky a odpovede.

Otázka č. 1

V predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.06.2024 budem podávať daňové priznanie k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2023, ale na zaplatenie dane nemám dostatok finančných prostriedkov. Môžem požiadať správcu dane o zaplatenie dane v splátkach a za akých podmienok?

Odpoveď: Daňový subjekt môže v zmysle § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok“) požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenia dane v splátkach. Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku účinné od 30. 5. 2024 sú zverejnené na portáli FS.