dnes je 3.12.2023

Input:

Opravy a údržba

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.3 Opravy a údržba

Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) špeciálne neupravuje náklady na opravy a údržbu. Preto je pri posudzovaní daňovej uplatniteľnosti potrebné vychádzať z § 2 písm. i) ZDP, § 29 ZDP a z postupov účtovníctva pre podnikateľov.

Opravou sa rozumie súbor takých činností, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. (Oprava, servis alebo zriedkavo reparácia je odstránenie chýb, nedostatkov, uvedenie do správneho, pôvodného stavu, obnovenie niečoho