dnes je 17.6.2024

Input:

Opravné a dodatočné daňové priznanie

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.820 Opravné a dodatočné daňové priznanie

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Pred a po lehote – ktoré kedy

Opravné daňové priznanie má daňový subjekt možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Opravné daňové priznanie nahrádza pôvodne podané daňové priznanie a  je správcom dane vnímané ako riadne daňové priznanie. Sankcie pri podaní opravného priznania aj pri zvýšení povinnosti voči správcovi dane nehrozia.

Dodatočné daňové priznanie podáva daňový subjekt po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Právo / verzus povinnosť

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie zákon ukladá daňovníkovi v ustanovení § 16 ods. 2 a 3 ZSD, ak zistí, že:

  • jeho daň má byť vyššia ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní,

  • ak zistí, že daň má byť vyššia ako bola správcom dane vyrubená.

V oboch uvedených prípadoch je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca