dnes je 3.12.2023

Input:

Normy prirodzených úbytkov zásob

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.8 Normy prirodzených úbytkov zásob

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Mankom nie sú technologické a technické straty vznikajúce napr. rozprášením, vyschnutím v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a odbytovom procese, ale ide o úbytky zásob v rámci noriem prirodzených úbytkov.

Škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 ZoÚ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 a § 72 postupov účtovania na účtoch:

549 – Manká a škody

582 – Škody (z dôvodu mimoriadnych príčin, ako je napr. živelná pohroma) od 1. 1. 2015 je účet 582 vypustený  z Rámcovej účtovej osnovy.

Ako vyplýva z uvedeného, účtovné jednotky majú možnosť stanoviť si v internej smernici normy prirodzených úbytkov zásob, v rámci ktorých nezavinené úbytky zásob nie sú z hľadiska účtovníctva a z hľadiska dane z príjmov mankom ani škodou.