dnes je 19.5.2024

Input:

Nedaňové rezervy

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Nedaňové rezervy

Finančná správa Slovenskej republiky

Nedaňovým výdavkom je tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 zákona o dani z príjmov.

FAQ


Otázka č. 1 – Rezerva na reklamácie a záručné opravy

Spoločnosť Alfa s.r.o. k 31.12.2019 v účtovníctve vytvorila rezervu v sume 3 000 € na reklamácie a záručné opravy. Je vytvorená rezerva daňovým výdavkom spoločnosti?

Odpoveď

Keďže rezerva na reklamácie a záručné opravy nie je uvedená medzi daňovo uznanými rezervami v § 20 zákona o dani z príjmov, v roku 2017 zaúčtovaná tvorba rezervy je nedaňovým výdavkom spoločnosti.