dnes je 25.2.2024

Input:

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023, ak došlo v priebehu roka k skončeniu podnikania

24.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2. apríla 2024.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník skončil podnikateľskú činnosť (napr. zrušil živnostenské oprávnenie), lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2023 je lehota na podanie daňového priznania do 2. apríla 2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Aj daňovník, ktorý skončil podnikateľskú činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže  v lehote na podanie daňového priznania podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane  (musí byť podané v lehote na podanie