dnes je 17.6.2024

Input:

Jednorazové odloženie splatnosti dane alebo daňového nedoplatku, resp. zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach

17.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.461 Jednorazové odloženie splatnosti dane alebo daňového nedoplatku, resp. zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daňový subjekt môže už pri podávaní daňového priznania, t. j. ešte pred tým, ako bude priznaná daň splatná, vedieť, že v lehote splatnosti dane bude mať ťažkosti s úhradou dane. Rovnako tak v prípade dane po uplynutí jej splatnosti (daňový nedoplatok) môže byť daňový subjekt v ťažkostiach s úhradou daňového nedoplatku a bude chcieť sa vyhnúť daňovej exekúcii.

Ustanovenie § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Daňový poriadok”) pripúšťa možnosť, na základe ktorej nebude musieť daňový subjekt daňový nedoplatok uhradiť hneď, t. j. k úhrade dane bude môcť dôjsť neskôr. Touto možnosťou je povolenie:

  • odkladu