dnes je 25.2.2024

Input:

Informácia k zmenám v registračnej povinnosti od 1. 1. 2023 u právnických osôb

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.388 Informácia k zmenám v registračnej povinnosti od 1. 1. 2023 u právnických osôb

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k zmenám v registračnej povinnosti od 1. 1. 2023 u právnických osôb.”

S účinnosťou od 1. 1. 2023 novelou zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov”) a zákona č.563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”) dochádza k zmenám v registrácii, a to k registrácii pre daň z príjmov právnickej osoby z úradnej moci na základe zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej „RPO”).

Registrácia z úradnej moci sa týka právnických osôb zapísaných do RPO s povolením alebo oprávnením na podnikanie účinným od 1.