dnes je 19.5.2024

Input:

Dokazovanie v daňovom konaní v roku 2023

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Dokazovanie v daňovom konaní v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Správca dane vyzval živnostníka na predloženie listiny súkromného charakteru, ktorá podľa jeho názoru preukazovala podstatné skutočnosti pre priebeh daňového konania v predmetnom prípade. Živnostník však takejto výzve správcu dane nechce vyhovieť s odôvodnením, že ide o súkromnú listinu, na predloženie ktorej nemá správca dane nárok a nemôže ju požadovať. Bol postup príslušného správcu dane v súlade so zákonom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko:

Podstatnou zásadou pre dokazovanie v daňovom konaní je zásada spolupráce správcu dane s daňovým subjektom. Pokiaľ daňový subjekt navrhne kedykoľvek počas priebehu daňového konania dôkazný prostriedok, správca dane sa ním musí zaoberať a vyhodnotiť jeho opodstatnenosť. Pritom