dnes je 23.6.2021

Input:

Rezervy - právna úprava

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.38.1 Rezervy – právna úprava

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Problematiku rezerv upravujú nasledovné právne normy:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - § 26 ods. 3– stanovuje zásadu opatrnosti pri zostavovaní účtovnej závierky;

  • opatrenie MF SR č. 23054/2002 - 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve - § 19 PUP – ustanovenie upravuje zásady pre tvorbu a použitie rezerv;

  • zákon ZDP o dani z príjmov - § 19 ods. 3 písm. f)– ustanovenie odkazuje pri zahrnovaní rezerva a opravných položiek do daňových výdavkov na § 20, ktorý taxatívne vymedzuje rezervy uznané za daňový výdavok,

  • § 20– ustanovenie upravuje spôsoby uznania vytvorených