dnes je 27.3.2023

Input:

Posledné dva dni na podanie DP k dani motorových vozidiel

30.1.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné v lehote do 31.01.2023 aj zaplatiť. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 189 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani, aby im uľahčila  plnenie si tejto povinností. 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2022 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O je povinný podať daňové priznanie k DzMV v lehote do 31. januára 2023. Daňovník predkladá DP na tlačive, ktoré nájde na portáli finančnej správy.

 V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň.  Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách