dnes je 19.5.2024

Input:

Oprava chýb minulých účtovných období

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.12 Oprava chýb minulých účtovných období

Ing. Andrej Kolej; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová

Účtovný pohľad:

Chyby v účtovníctve minulých účtovných období môžu byť:

1. významné chyby majú vplyv na rozhodovanie používateľa informácií z účtovnej závierky, pričom významnosť závisí od výšky peňažnej sumy a samotnej položky, ktorá bola vynechaná alebo bola nepresná,

2. nevýznamné chyby nemajú vplyv na rozhodovanie používateľa informácií z účtovnej závierky.

Vplyv opravy chyby:

  • na súvahové účty,

  • na súvahové aj výsledkové účty.

Ak oprava chýb minulých účtovných období má vplyv len na súvahové účty, opraví sa účtovným zápisom na príslušných účtoch. Ak má oprava chyby minulého účtovného obdobia vplyv na náklad alebo výnos, účtuje sa takto:

  • ak ide o opravy významných nákladov a významných výnosov na účet výsledku hospodárenia minulých rokov (428 alebo