dnes je 23.7.2024

Input:

Odpisovanie a zaradenie technického zhodnotenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky do odpisovej skupiny v roku 2024

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.1 Odpisovanie a zaradenie technického zhodnotenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky do odpisovej skupiny v roku 2024

Ing. Vladimír Bartoš


Firma je vlastníkom kultúrnej pamiatky – budovy. Budova stojí na rozsiahlom pozemku – čo sa nazýva park. V parku bola realizovaná rozsiahla elektroinštalácia a osvetlenie. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektroinštaláciu a osvetlenie parku? Pri zaradení sa to považuje tiež za kultúrnu pamiatku so zaradením do 2. odpisovej skupiny? V parku je taktiež jazierko, ktoré prešlo obnovou. V akej odpisovej skupine sa odpisuje jazierko a jeho obnova?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len: „ZoDzP”) vymedzuje:

  • dlhodobý majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania (§ 23);

  • pomerné zahrnutie odpisov do daňových výdavkov pomerom, v akom sa daný