dnes je 27.3.2023

Pravidlá riešenia hroziaceho úpadku daňovníkaGarancia

22.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Registrácia k dani ex offoGarancia

20.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Metódy zisťovania základu dane z príjmovGarancia

16.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Elektronické doručovanie vo vzťahu k fyzickým osobámGarancia

15.3.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zánik práva vyrubiť daň a účinná ľútosťGarancia

14.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Informácia - Upozornenie na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnostíGarancia

13.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Informácia k plateniu daní kartou po novomGarancia

10.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Daň z príjmov zo závislej činnosti - daňová kontrolaGarancia

9.3.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022Garancia

9.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Odklad daňového priznaniaGarancia

9.3.2023, Zdroj: slovensko.sk

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Využívanie elektronických podpisov v zamestnaníGarancia

8.3.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Nové povinnosti pre spoločnosti v oblasti ESGGarancia

7.3.2023, Mgr. Adam Korkoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zmeny v pokute a úroku z omeškania od 1.1.2024Garancia

3.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Pravidlá platenia preddavkov na daň z príjmovGarancia

1.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Preddavky na daň fyzickej osoby v roku 2023Garancia

27.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrokGarancia

27.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Nákup zariadenia na podporu mikrocirkulácie krvi a regeneráciu z pohľadu daňových výdavkovGarancia

24.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontrolyGarancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zmeny v indexe daňovej spoľahlivostiGarancia

23.2.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správouGarancia

22.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022Garancia

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Účtovanie rezerv a opravných položiek v účtovnej jednotke v roku 2023Garancia

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznaniaGarancia

21.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022Garancia

21.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Zastupovanie v správe daní na základe plnomocenstvaGarancia

20.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Práce účtovníkov pri zostavovaní účtovnej závierky (za rok 2022)Garancia

17.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Poskytnutie daru zo sociálneho fonduGarancia

16.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Oslobodenie niektorých plnený poskytnutých zamestnávateľom zamestnancoviGarancia

14.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Vybrané zmeny zákona o DPH platné v roku 2023Garancia

14.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2022 pri zahraničných príjmoch fyzickej osobyGarancia

14.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCSGarancia

13.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Generálny pardon 2023 - Sociálna poisťovňaGarancia

9.2.2023, Ing Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Náklady a výdavky z daňového hľadiska
Náklady a výdavky z daňového hľadiska