dnes je 17.6.2024

Input:

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová


Príklad č. 1

Spoločnosť ARO, s. r. o., vyrába nábytok a z dôvodu inovácie výrobného programu obstarala nové stroje, prístroje a zariadenia. Spoločnosť ARO, s. r. o., má v internej smernici stanovené, že stroje, prístroje a zariadenia, ktorých obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 1 700,00 €, bude považovať za zásoby, ktoré budú následne účtované do spotreby.

Spoločnosť ARO, s. r. o., je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí patria medzi dlhodobý hmotný majetok, ak majú:

  • samostatné technicko-ekonomické určenie,

  • dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok,

  • obstarávaciu cenu