dnes je 25.2.2024

Input:

Platenie DPH pri osobách registrovaných podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty

24.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.637 Platenie DPH pri osobách registrovaných podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Osoby povinné platiť DPH v Slovenskej republike upravuje § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku povinný platiť daň dodávateľ. V určitých zákonom stanovených prípadoch (výnimky zo všeobecného pravidla) môžu daň štátu odvádzať aj príjemcovia plnenia (odberatelia). K prenosu daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru alebo služby na odberateľa (príjemcu plnenia) môže dôjsť:

  • v prípade tuzemských dodávok tovarov a služieb medzi dvoma platiteľmi dane v SR (ide o tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti, resp. tuzemské sektorové samozdanenie) podľa § 69 ods. 10 až 12 zákona o DPH,