dnes je 17.6.2024

Input:

Odpisy majetku získaného darovaním a spotreba materiálu/tovaru v súvislosti s darom z pohľadu daňových výdavkov

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Odpisy majetku získaného darovaním a spotreba materiálu/tovaru v súvislosti s darom z pohľadu daňových výdavkov

Mgr. Lucia Hanusová


V nadväznosti na § 12 ods. 7 písm. b) ZDP, v zmysle ktorého nie je predmetom dane príjem získaný darovaním na základe darovacej zmluvy, sú daňové odpisy darom prijatého majetku alebo spotreba materiálu/tovaru v prípade takéhoto daru daňovými výdavkami? Vychádzame z predpokladu, že spoločnosť používa darovaný majetok/zásoby na svoje podnikateľské aktivity a dosahuje prostredníctvom nich zdaniteľné výnosy.

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pohľad autora na problematiku:

Dôležité je určenie vstupnej ceny darovaného majetku podľa § 25 ZDP a to buď:

  • obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak