dnes je 25.2.2024

Input:

Zamestnanecká súťaž - odmena pre zamestnanca bez odvodu a dane

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.639 Zamestnanecká súťaž - odmena pre zamestnanca bez odvodu a dane

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Odmena pre zamestnanca bez odvodu a dane

Zamestnanecká súťaž je oslobodená od daní a poistného a zároveň je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Daňový náklad pre zamestnávateľa

Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktorej vynaloženie na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľ preukáže, napr. vypracovanou smernicou, z ktorej budú jasné pravidlá súťaže, priebeh súťaže, ceny, ktoré môžu súťažiaci vyhrať, vyhodnotením súťaže a pod., je v súlade s § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom zamestnávateľa. Zamestnávateľ ich nadväzne na ustanovenie § 17 ods. 1 ZDP zahrnie do základu