dnes je 17.6.2024

Input:

Daňová kontrola na daň z príjmov zameraná aj na účtovníctvo

13.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.569 Daňová kontrola na daň z príjmov zameraná aj na účtovníctvo

Ing. Zuzana Chochulová

Ako prebieha daňová kontrola? Ako má účtovná jednotka postupovať? Všetko na túto tému nájdete v článku.

Daňová kontrola na daň z príjmov

Správca dane, ktorým je príslušný daňový úrad, má oprávnenie vykonať daňovú kontrolu. Toto oprávnenie má na základe zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Daňovou kontrolou dane z príjmov je preverenie dodržiavania ustanovení zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákona o dani z príjmov”), v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”).

Kontrolór musí v zmysle daňového poriadku vykonať celý rad preverovaní tak, aby zistil, či pri vyčíslení výšky základu dane a daňovej povinnosti uvedenej