dnes je 25.2.2024

Input:

Daň z príjmov zo závislej činnosti - daňová kontrola

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.427 Daň z príjmov zo závislej činnosti - daňová kontrola

Ing. Marta Boráková

Pri výkone daňovej kontroly bude správca dane kontrolovať skutočne odvedené preddavky v nadväznosti na termín odvodovej povinnosti po výplate mzdy a  výšku zrazených preddavkov. Ak boli preddavky na daň alebo daň odvedené neskôr, ako je termín odvodu v súlade s § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), správca dane predpíše zamestnávateľovi sankciu za oneskorenú úhradu preddavkov na daň (dane). Predmetom kontroly budú skutočnosti uvedené v ročnom Hlásení, ktorým sa u platiteľa dane (zamestnávateľa) vyrubuje daň. Hlásenie je obdobou daňového priznania. Pri kontrole na dani z príjmov zo závislej činnosti môže byť správcom dane kontrolovaný:

  1. zamestnávateľ, ako:
    • právnická alebo

    • fyzická osoba,

b) zamestnanec, ktorý si nepožiadal o ročné zúčtovanie