dnes je 28.9.2023

Input:

Zostavenie kalkulácie jednoduchým delením

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1 Zostavenie kalkulácie jednoduchým delením

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová

Jednoduché delenie

Metóda zostavenia kalkulácie jednoduchým delením je úhrnná metóda, ktorá sa používa v nezdružených výrobách. Táto metóda sa používa v podnikoch s jednoduchou hromadnou výrobou, kde sa vyrába alebo ťaží jeden druh výrobku (napríklad cementárne, kameňolomy, vodné elektrárne a teplárne). Vo výrobe nevznikajú žiadne zostatky nedokončených výrobkov, alebo sa ich stav na konci obdobia oproti začiatku nemení. Jednotkové náklady sa na kalkulačnú jednotku stanovia podľa technicko-hospodárskych noriem. Režijné náklady sa stanovujú pomocou rozpočtu na určité obdobie a v prepočte na kalkulačnú jednotku sa zistia jednoduchým delením. Túto metódu nám bližšie pomôže objasniť nasledujúci príklad.


V uvedenom príklade sa z hľadiska objasnenia problematiky oceňovania výkonov vo