dnes je 9.12.2022

Input:

Zdaňovanie motorového vozidla podnikateľského subjektu

14.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.330 Zdaňovanie motorového vozidla podnikateľského subjektu

Ing. Dušan Preisinger

Ide o daň z motorového vozidla, ktoré v príslušnom zdaňovacom období je používané na podnikateľské aktivity v zmysle Obchodného zákonníka a je využívané na dosahovanie príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (v zmysle zákona o dani z príjmov). Pravidlá zdaňovania upravuje zákon o dani z motorových vozidiel (novela zákona č. 339/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel). Ide o daňovníka, ktorý realizuje vlastné podnikateľské aktivity nepretržite (vrátane akceptovateľnej sezónnosti; v prípade, že počas obdobia, v rámci ktorého je motorové vozidlo pre podnikateľské aktivity nevyužité, je príslušná daň z motorového vozidla akceptovateľná (ak podnikateľský subjekt pri prerušení podnikateľskej aktivity vozidlo nevyužíva, predmet dane