dnes je 17.9.2021

Input:

Zdaňovanie majetku firmy využívaného aj na osobné potreby

28.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.187 Zdaňovanie majetku firmy využívaného aj na osobné potreby

Ing. Dušan Preisinger

Pozíciu obchodného majetku firmy definuje ustanovenie § 2 písm. m) ZDP zákona o dani z príjmov ako súhrn majetkových hodnôt, ktoré má daňovník k dispozícii a využíva ich na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Tie daňovník účtuje (prípadne eviduje) v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov (za obchodný majetok sa považuje aj hmotný majetok, ktorý je obstaraný formou finančného prenájmu). Na základe tohto ustanovenia daňovník vedie evidenciu o daňových príjmoch a výdavkoch v časovom slede a v členení, ktoré je nevyhnutné pre zistenie základu dane (vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré obsahujú potrebné náležitosti účtovných dokladov). Súčasťou je tiež daňová evidencia hmotného a nehmotného majetku, ktorý je zaradený do obchodného majetku a tiež evidencia zásob a