dnes je 26.5.2020

Input:

Zamestnanie v členskom štáte EÚ a dávka v nezamestnanosti v roku 2019

3.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17 Zamestnanie v členskom štáte EÚ a dávka v nezamestnanosti v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že aj obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré poistenec získal v členskom štáte EÚ, v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska, sa zohľadňuje pri priznaní dávky v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že toto odpracované obdobie musí byť potvrdené na tlačive PD U1 (v minulosti formulár E 301), ktoré vystaví zahraničná inštitúcia sociálneho zabezpečenia na základe požiadavky fyzickej osoby alebo na základe formulára SED U002, o ktorého vystavenie požiada príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ poistené zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku bolo posledným zamestnaním žiadateľa o dávku v nezamestnanosti pred zaradením do evidencie uchádzačov o