dnes je 17.9.2021

Input:

Vybrané postupy pri účtovaní dane z príjmu

16.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.175 Vybrané postupy pri účtovaní dane z príjmu

Ing. Dušan Preisinger

Daň z príjmov právnických aj fyzických osôb upravujú ustanovenia právnej úpravy v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Súčasťou tohto zákona je zadefinovaný aj spôsob výberu a platenia tejto dane. Predmetom tejto dane je výnos (príjem), ktorý súvisí s aktivitami daňovníka a nakladaním s jeho majetkom. Okrem osobitne vymedzeného predmetu dane v zmysle § 12 zákona o dani z príjmov:

  • v prípade správcovskej spoločnosti, ktorá vytvára podielové fondy ide len o príjmy tejto spoločnosti;

  • v prípade doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vytvára príslušné fondy, ide len o jej príjmy;

  • v prípade dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vytvára a spravuje príslušné fondy, ide len o príjmy tejto spoločnosti;

  • v prípade investičných fondov, ktoré účtovne vykazujú premenlivú hodnotu