dnes je 9.12.2022

Input:

Verejné pripomienkovanie projektu Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia

23.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.301 Verejné pripomienkovanie projektu Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia

Ing. Ivana Glazelová

Sociálna poisťovňa ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná infraštruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia (IS EESSI).

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia a následne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia je Sociálna poisťovňa povinná implementovať projekt Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení.

Komunikácia s inými inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho