dnes je 3.12.2023

Input:

Uplatnenie zostatkovej ceny majetku firmy ako daňového výdavku

6.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.627 Uplatnenie zostatkovej ceny majetku firmy ako daňového výdavku

Ing. Dušan Preisinger

Zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku firmy (ďalej len majetok”) definuje ustanovenie § 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon”). Zostatková cena je hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pri jeho vyradení z používania ovplyvňuje daňovo akceptovateľné výdavky daňovníka. Ide o rozdiel medzi vstupnou cenou majetku a celkovou výškou jeho odpisov zahrnutých do daňovo akceptovateľných výdavkov (§ 19 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 12 zákona, okrem zostatkovej ceny v zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona ide o pravidlá uplatňované pri zrýchlenom odpisovaní). Vstupnú cenu majetku určuje ustanovenie § 25 ods.1 zákona. Odpisovanie tohto majetku je v podstate postupné zahrňovanie príslušných odpisov do daňovo akceptovateľných výdavkov. Ide o majetok, ktorý