dnes je 23.7.2024

Input:

Účtovné a daňové odpisy v roku 2024

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.4 Účtovné a daňové odpisy v roku 2024

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová

Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov. Tým, že sa majetok využíva pri zabezpečovaní príjmov, postupne „starne“ a stráca svoju hodnotu. Odpisy takto vyjadrujú v peňažnej forme postupné opotrebovávanie majetku, ktoré sa prenáša do hodnoty výstupov.

Odpisy ako ekonomická kategória sú využívané jednak v samotnej podnikateľskej sfére, napr. pri kalkuláciách cien výrobkov a služieb, pri plánovaní peňažných tokov a pod., a jednak túto kategóriu využíva aj štát pri riadení fiškálnej daňovej politiky. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné