dnes je 9.12.2022

Input:

Účtovanie subdodávok v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

15.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.334 Účtovanie subdodávok v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

Ing. Zuzana Kubaščíková PhD.

Subdodávky sú dodávky tovaru a služieb od externých dodávateľov, ktoré sa ďalej nezmenené fakturujú konečnému odberateľovi. Ak SZČO vykonáva podnikateľskú činnosť ako subdodávateľ hlavného dodávateľa, pričom za svoje subdodávky dostane zaplatené až po tom, ako bude zaplatené hlavnému dodávateľovi (typickým príkladom je stavba „na kľúč”, činnosť architekta a pod.) je pre takúto SZČO výhodnejšie viesť jednoduché účtovníctvo (dobrovoľne môže viesť i podvojné účtovníctvo).

V prípade vedenia podvojného účtovníctva dochádza k zdaneniu v účtovnom období vystavenia faktúry, v jednoduchom účtovníctve až pri prijatí platby. To znamená, že ak SZČO vedie podvojné účtovníctvo, musela by zaplatiť daň z príjmu i ak je úhrada od odberateľa neistá, príp. sa nikdy neuskutoční. Dôležité je