dnes je 23.7.2024

Input:

Účtovanie odpisu záväzku

13.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.577 Účtovanie odpisu záväzku

Ing. Zuzana Chochulová

Kedy účtovná jednotka odpisuje záväzok? Aké podmienky pri odpise záväzku musia byť splnené? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď nižšie v článku.

Účtovanie odpisu záväzku

Spoločnosť alebo účtovná jednotka odpisuje záväzok v tom prípade, keď vie, že veriteľ už nebude záväzok vymáhať. Dôvod, prečo veriteľ nevymáha záväzok môže byť napríklad:

  • veriteľ sa s dlžníkom dohodol, že upúšťa od vymáhania svojej pohľadávky,

  • uplynula zákonná lehota, po ktorej sa už pohľadávka vymáhať nedá,

  • právoplatne sa ukončilo konkurzné konanie, na základe ktorého boli pohľadávky veriteľov vysporiadané čiastočne,

  • záväzok bol prevzatý iným subjektom na základe zmluvy o prevzatí dlhu,

  • právoplatne bola ukončená reštrukturalizácia, v ktorej boli pohľadávky veriteľov uspokojené čiastočne.

Záväzok, ktorý účtovná jednotka neuhradila, je pre ňu majetkový prospech, a je potrebné ho